• Erkende vakmanschap voor kwalitatieve stallen met aandacht voor veiligheid en comfort voor zowel paard als eigenaar !
  • Un savoir-faire reconnu pour des écuries de qualité, avec une attention particulière à la sécurité et au confort du cheval et du propriétaire !

5 boxen / boxes

€ 0,00

5 boxen van 3*3,5m

Wasplaats, zadelkamer en berging 

Galva afwerking en kunststof planken zwart of bruin

Geïsoleerd dak 40mm wat dakgoot en afvoer regenwater 

Wet draaideur of schuifdeur

Wanden van 2,4m hoogte

Met drink- en eetbakken

 

 

5 boxes de 3*3,5m

Salle d'ea, sellerie et débarat 

Finitio Galvanisé et planches en plastique noir ou brun

Toit isolé de 40mm aved goutières eet évacuati d'eau 

Avec porte tournante ou coulissante 

Paroies de 2,4m de hauteur

Avec abreuvoirs et mangeoirs

 

Voorzien van voeder- en drinkbakken